Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 22
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 15
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1527 736
2. Öğretim Öğrencisi 352 183
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 1879 931
Genel Toplam 2810