Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 26
Yardımcı Doçent 31
Araştırma Görevlisi 42
Öğretim Görevlisi 16
Uzman 0
İdari Personel 12
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 574 453
2. Öğretim Öğrencisi 198 163
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 772 628
Genel Toplam 1400