Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 26
Yardımcı Doçent 31
Araştırma Görevlisi 40
Öğretim Görevlisi 15
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 682 511
2. Öğretim Öğrencisi 243 173
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 925 696
Genel Toplam 1621