Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 27
Yardımcı Doçent 30
Araştırma Görevlisi 40
Öğretim Görevlisi 15
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 694 521
2. Öğretim Öğrencisi 259 183
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 953 716
Genel Toplam 1669