Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 27
Yardımcı Doçent 31
Araştırma Görevlisi 40
Öğretim Görevlisi 15
Uzman 0
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 707 534
2. Öğretim Öğrencisi 258 185
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 965 731
Genel Toplam 1696