Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 22
Doktor Öğretim Üyesi 29
Araştırma Görevlisi 39
Öğretim Görevlisi 15
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1916 894
2. Öğretim Öğrencisi 445 223
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 2361 1129
Genel Toplam 3490