Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 21
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 16
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 681 511
2. Öğretim Öğrencisi 242 173
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 923 696
Genel Toplam 1619