Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 25
Doktor Öğretim Üyesi 27
Araştırma Görevlisi 39
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 1924 906
2. Öğretim Öğrencisi 459 224
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 12
Toplam 2383 1142
Genel Toplam 3525